Školenie INCOTERMS 2020 - Medzinárodné obchodné doložky

     INCOTERMS 2020 - Medzinárodné ochodné doložky

Naším cieľom je poskytnúť vám komplexný prehľad o INCOTERMS 2020, ktorý vám umožní lepšie porozumieť medzinárodným obchodným zmluvám a minimalizovať riziká pri obchodovaní

Odborné školenie zamerané na praktické používanie medzinárodných obchodných doložiek INCOTERMS (International Commercial Terms) . Naučíte sa nielen teoretické základy týchto medzinárodných obchodných doložiek, ale aj ich praktické využitie v reálnych obchodných situáciách. Toto školenie vás prevedie rôznymi scénarmi, od uzatvárania kontraktov až po logistiku a dopravu, a ukáže vám, ako správne pochopenie a využitie doložiek INCOTERMS môže zefektívniť vaše obchodné transakcie, minimalizovať riziká a maximalizovať zisk.

Cieľ školenia:

Vitajte na našom školení INCOTERMS 2020, kde sa naučíte nielen teoretické základy týchto medzinárodných obchodných doložiek, ale aj ich praktické využitie v reálnych obchodných situáciách. Toto školenie Vás prevedie rôznymi scénármi, od uzatvárania kontraktov až po logistiku a dopravu, a ukáže Vám, ako správne pochopit a využit doložky INCOTERMS. Tiež pomôže zefektívniť Vaše obchodné transakcie, minimalizovať riziká a maximalizovať zisk. Naše interaktívne prístupy a reálne prípadové štúdie Vám poskytnú neoceniteľné znalosti pre zvládanie medzinárodného obchodu.

Cieľová skupina:

Obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, pracovníkov logistiky, špedičných spoločností, disponentov.Je určený pre tých, ktorí potrebujú získať potrebný prehľad a orientáciu vo využívaní doložiek pri uzatváraní kontraktov, obchodných zmlúv, prepravných a prepravno-obstarávateľských zmlúv. Vhodné pre stupeň znalostí: začiatočníci, mierne pokročilí.

Obsah:

1. Medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok

2. špecifikácia dodacích podmienok, ich význam a používanie v obchodnej praxi

3. Rozdelenie doložiek, podľa skupín a druhu dopravy

4. Výklad doložiek s príkladmi z praxe

5. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho u každej doložky

6. Zodpovednosť za dodanie a prevzatie tovaru

7. Dodacie lehoty pre zmluvné strany

8. Prechod vlastníckych práv k tovaru

9. Miesto prechodu nákladov na dopravu a prechodu rizika

10. Určenie zodpovednosti za stratu, zničenie, poškodenie, znehodnotenie tovaru počas prepravy

11. Vplyv doložiek na clo a DPH

12. Vplyv doložiek na realizáciu obchodu od jeho uzavretia cez dopravu až po dodanie tovaru

13. Diskusia, otázky a odpovede

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie o absolvovaní.

Termíny konania TU alebo INTERNE u klienta po dohode

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, predpokladané ukončenie do15.00, prestávka na obed, rozsah individuálne

Miesto konania: podľa platnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta po dohode

Cena: podľa platnej ponuky na webe

Kontaktná osoba: David Lopaur - konateľ a colný špecialista

Telefón: +421 948 889 766

E-mail: lopaur@1customsagency.eu

Prihláste sa vyplnením a odoslaním ON LINE formulára na úvodnej stránke nášho firemného webu. Ďakujeme

https://www.1customsagency.eu/

Vaše otázky posielajte mailom na: lopaur@1customsagency.eu