Novinky

Nejnovější informace - základ Vaší práce

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu monoetylénglykolu s pôvodom v Spojených štátoch amerických a Saudskoarabskom kráľovstve

Oznámenie o začatírevízneho prešetrovania pred uplynutím platnostiantidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz valcovaného drôtu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1428 z 12. októbra 2020, ktorým sa ukladá predbežné antidumpingové clo na dovoz hliníkových výliskov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

Konsolidované znenie: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1198 z 12. júla 2019, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1408 zo 6. októbra 2020, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých plechov a zvitkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Indonézii, Čínskej ľudovej republike a na Taiwane

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1407 zo 6. októbra 2020, ktorým sa prijíma žiadosť o udelenie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu, pokiaľ ide o konečné antidumpingové opatrenia uložené na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, a mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1198

Oznámenie o začatí revízneho prešetrovania ochranných opatrení uplatniteľných na dovoz určitých výrobkov z ocele

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1295 z 1. augusta 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1469, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom v Rusku a na Ukrajine, a to po čiastočnom priebežnom revíznom prešetrovaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1036

Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

Pokyny k vystoupení Spojeného království z EU a záležitosti související se cly v případě, že nedojde k uzavření dohody

Oznámení o zahájení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta

             Informace k pravidlům původu zboží k Dohodě mezi EU a Japonskem


Na stránkách České celní správy byly zveřejněny informace k pravidlům původu zboží mezi EU a Japonskem, které obsahují určité odlišnosti oproti pravidlům původu použivaných s jinými zeměmi. Odkaz najdete zde.


Seznam zemí využívajících zvýhodněný systém REX

Podle informací Evropské komise se systém zemí, využívajících zvýhodněný systém REX rozšířil o Kyrgyzstán

Některé země v současnosti nesplňují podmínky nutné pro správné fungování systému REX a skočilo pro ně přechodné období. Tyto země tak nemohou využívat výhod všeobecného systému preferencí. Kompletní seznam zemí najdete zde


Vystavování náhradních dokladů o původu v rámci GSP při přeposílání zboží do/z Norska a Švýcarska s ohledem na Systém REX

"Rozhodnutí Rady (EU) 2019/116 ze dne 15. října 2018 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí" publikovaného dne 28. ledna 2019 v Úředním věstníku EU č. L 24

a

"Rozhodnutí Rady (EU) 2019/131 ze dne 15. října 2018 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí" publikovaného dne 29. ledna 2019 v Úředním věstníku EU č. L 25

dochází ode dne jejich vyhlášení ke změně v prokazování původu zboží v návaznosti na zavedení systému registrovaného vývozce (REX) v rámci Všeobecného systému preferencí Evropské unie (GSP).

Změna se týká přeposílání zboží mezi Evropskou unií, Švýcarskem a Norskem a využívání kumulace v rámci GSP. Nově se již při vývozu z Evropské unie nepoužívá jako důkaz původu "Náhradní osvědčení o původu zboží FORM A", ale používá se "Náhradní deklarace o původu" dle Systému REX. Náhradní deklaraci o původu při potvrzování původu zboží do Norska a Švýcarska v rámci GSP vystavují pouze registrovaní přeposílatelé (čl. 101 odst. 3 IA).

Smlouva mezi Evropskou unii a Japonskem o hospodářkém partnerství podepsaná v Tokiu 17. července 2018 vstoupí v platnost 1. února 2019.