Školenie - Colná problematika nie len pre logistiku 

    

Colná problematika nie len pre logistiku

Toto jednodňové školenie poskytuje komplexný prehľad o colnej problematike, ktorý je nevyhnutný nielen pre zasielateľov a logistických pracovníkov, ale aj pre ostatné profesie, ktoré denne prichádzajú do styku s colnými otázkami. Cieľom je naučiť vás, ako efektívne eliminovať chyby pri colnom preclievani a ako lepšie porozumieť potrebám zákazníkov pri ponúkaní produktov a služieb.

Cieľ školenia:

Jednodňové odborné školenie zamerané nie len pre zasielateľov a pracovníkov v logistike, ale i pre pracovníkov, ktorí sa s tutilu svojej pracovnej náplne dennodenne stretávajú s colnou problematikou. Ucelenou formou je vhodný a dôležitý pre získanie základnej orientácie v colnej problematike, ktorá je velmi rozsiahla a zložitá. Získané informácií a poznatky Vám môžu pomôcť eliminovať chyby a problémy v okamihu preclievania a tiež  vo vzťahu k zákazníkom efektívnejšie vedieť ponúknuť zodpovedajúci produkt, či sprostredkovať službu alebo podať potrebnú informáciu. Budete pôsobit profesionálne a zákazníka to presvedčí, že je na tom pravom mieste. Prevedieme Vás v spleti colných a súvisiacich predpisov, objasníme ich aplikáciu na príkladoch z praxe. Pochopíte dôležité pojmy, ich význam, a obsah, dozviete sa viac o colných režimoch, ich používaní, o ich výhodách i nástrahách. Vhodné pre výrobné spoločnosti, dovozcov, vývozcov, prepravcov, dopravcov i logistických operátorov.

Cieľová skupina:

Pracovníci logistiky, zasielatelia, prepravcovia, koordinátori, dispečeri, disponenti, produktoví manažéri, obchodníci, nákupcovia, predajcovia. Školenie je ideálne pre širokú škálu profesionálov z oblasti logistiky, obchodu a výroby, ktorí potrebujú zlepšiť svoje schopnosti v oblasti colnej problematiky, aby mohli efektívnejšie komunikovať so zákazníkmi a zvládať colné procesy.

Obsah:

1. Základné colné predpisy EÚ/SR, aktuálne znenie 2023

2. Colné a daňové územia Európskej únie

3. Colná terminológia a pojmy

4. Colné konanie, začatie, priebeh, ukončenie

5. Colné režimy (voľný obeh, osobitné režimy, vývoz)

6. Colné vyhlásenia, sprievodné dokumenty pri dovoze, vývoze , tranzite (elektronické, písomné,       ústne, iným úkonom)

7. Druhy dokladov a osobitosti jednotlivých druhov dopravy (cestná, železničná, letecká, vodná,       poštová, preprava potrubím vedením, kombinovaná)

8. Zabezpečenie colného dlhu (spôsob a druhy záruk)

9. Základy pôvodu tovaru (preferenčný/nepreferenčný, zmluvné a autonómne preferencie)

10. Diskusia

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie o absolvovaní.

Termíny konania TU alebo INTERNE u klienta po dohode

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, predpokladané ukončenie do 15.00, prestávka na obed, rozsah individuálne

Miesto konania: podľa platnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta po dohode

Cena: podľa platnej ponuky na webe

Kontaktná osoba: David Lopaur - konateľ a colný špecialista

Telefón: +421 948 889 766

E-mail: lopaur@1customsagency.eu

Prihláste sa vyplnením a odoslaním ON LINE formulára na úvodnej stránke nášho firemného webu. Ďakujeme

https://www.1customsagency.eu/

Vaše otázky posielajte mailom na: lopaur@1customsagency.eu