Školenie - BREXIT & Colné postupy - dopad na podnikateľsků sféru

    

BREXIT & Colné postupy - dopad na podnikateľsků sféru


Cieľ školenia:

Odborné školenie zamerané na špecifiká colných postupov uplatňovaných od 1. januára 2021 od 0:00 h. stredoeurópskeho času, teda od okamihu, kedy sa Spojené kráľovstvo stane "treťou krajinou" vo vzťahu k ostatným krajinám EÚ. V rámci programu odborného seminára Vás zoznámie so všetkými možnosťami, ktoré môžu nastat v rámci prechodného obdobia až po variantu "tvrdého" Brexitu. Radi zodpovieme  Vaše otázky a budete mať možnosť konzultácie s ním po skončení odborného seminára.

Cieľová skupina:

Odporúčame pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colnými zástupcami.

Obsah:

1. BREXIT a zavedenie prechodného obdobia

2. Riziká spojené s BREXITOM v uplatňovaní colných postupov (platnosť AEO, kumulácia

    pôvodu a iné)

3. Časové lehoty pre dočasné uskladnenie, voľný obeh, osobitné colné režimy, vývoz a reexport

4. Pokračovanie obehu tovaru umiestneného na trhu

5. Štatút tovaru v Únii, zmeny a preukazovanie

6. Predbežné colné vyhlásenie o vstupe a vyhlásenie pred odchodom

7. Ukončenie dočasného uskladnenia alebo colných režimov

8. Prístup k relevantným sieťam, informačným systémom a databázam

9. Aplikácia príloh Dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

10. Diskusia, otázky a odpovede

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie o absolvovaní.

Termíny konania TU alebo INTERNE u klienta po dohode

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, predpokladané ukončenie do15.00, prestávka na obed, rozsah individuálne

Miesto konania: podľa platnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta po dohode

Cena: podľa platnej ponuky na webe

Kontaktná osoba: David Lopaur - konateľ a colný špecialista

Telefón: +421 948 889 766

E-mail: lopaur@1customsagency.eu

Prihláste sa vyplnením a odoslaním ON LINE formulára na úvodnej stránke nášho firemného webu. Ďakujeme

https://www.1customsagency.eu/

Vaše otázky posielajte mailom na: lopaur@1customsagency.eu