Školenie - Preferenčný a nepreferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode

     Preferenčný a nepreferenčný pôvod  tovaru v medzinárodnom obchode

Cieľ školenia:

Odborné školenie zamerané na praktické používanie pravidiel preferenčného a nepreferenčného pôvodu tovaru spolu s praktickými príkladmi a rešeniami prípadov. Dozviete sa, ako správne vystaviť dôkazy pôvodu v EÚ, s uvedením krajín, s ktorými má EÚ uzatvoreném medzinárodné dohody či zmluvy. Priblížime Vám možnosti využitia preferenčných výhod, súčasne Vás naučíme, ako zistíte, či máte a kedy nárok na využitie preferenčného zaobchádzania. Dozviete sa viac o možnostiach kumulácie, zjednodušenia či ako správne vystaviť dodávateľské vyhlásenie. S nadobudnutými znalostami dokážete predísť incidentom či chybám a dokážete ušetriť čas i peniaze. Proškolíme Vašich pracovníkov tak, aby správne aplikovali pravidlá preferenčného pôvodu tovaru pri dovoze, resp. vývoze a získali pre Váš tovar konkurenčnú výhodu a ušetrili nemalé finančné prostriedky.

Cieľová skupina:

Všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti, zástupcovia v colnom konaní.

Obsah:

1. Preferenčné systémy EÚ, dôkazy pôvodu, schválený vývozca, kumulácia

1. Preferenčné systémy EÚ (zmluvné - dvojstranné, mnohostranné, jednostranné - nerecipročné)

2. Podmienky získania preferenčného pôvodu (dostatočné spracovanie, minimálne operácie)

3. Dôkazy preferenčného pôvodu tovar

4. Kumulácia tovaru n na báze zhodnosti pravidiel pôvodu

5. Zjednodušený postup pri potvrdzovaní pôvodu tovaru (schválený vývozca)


2. Najčastejšie pochybenia, podporné dokumenty, následná verifikácia

1. Chyby v preferenčných dokladoch a najčastejšie nedostatky u schválených vývozcov

2. Dôvody,   ktoré vedú k neuznaniu preferenčných dokladov

3. Možné úpravy pri vystavovaní preferenčných dokladov

4. Vystavovanie dodávateľských vyhlásení

5. Verifikácia dodávateľského vyhlásenia, verifikačné konanie - tlačivo INF 4

6. Záväzné informácie o pôvode tovaru

7. Diskusia, otázky a odpovede

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania TU alebo INTERNE u klienta po dohode

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, predpokladané ukončenie do15.00, prestávka na obed, rozsah individuálne

Miesto konania: podľa platnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta po dohode

Cena: podľa platnej ponuky na webe

Kontaktná osoba: David Lopaur - konateľ a colný špecialista

Telefón: +421 948 889 766

E-mail: lopaur@1customsagency.eu

Prihláste sa vyplnením a odoslaním ON LINE formulára na úvodnej stránke nášho firemného webu. Ďakujeme

https://www.1customsagency.eu/

Vaše otázky posielajte mailom na: lopaur@1customsagency.eu