TARIC

Profesionální celní služby

TARIC

Ponúkame odborné poradenstvo pri zaraďovaní tovaru do colného sadzobníka EÚ (TARIC), určovanie výšky cla pri dovoze tovaru do EÚ.

Správne zaradenie tovaru má vplyv nielen na výšku plateného cla, ale aj na obchodno-politické opatrenia - najmä preferenčné zaobchádzanie (nižšia alebo nulová sadzba cla) v rámci EÚ.

S nomenklatúrnym zartriedením pracuje tiež systém colných kvót, systém licencií, systém stanovených dovozných cien, systém obmedzení a zákazov dovozu alebo vývozu a pod.

Obchodné subjekty využívajú rôzne databázy, kde evidujú tiež kódy tovaru. Tie však podliehajú početným zmenám a to nielen medziročne, ale aj v priebežne, čo však mnohí nezohľadňujú a ich databázy sa stáva zastaraniu a neaktuálne.

Obráťte sa na nás a my Vašu databázu posúdime, upravíme, aktualizujeme a to aj opakovane, na základe zmluvného vzťahu a dokonca Vám poskytneme aj informácie o zmenách, ktoré u Vašich výrobkov nastali, alebo nastanú cestou informačného servisu našej spoločnosti.

Chcete nás kontaktovať?