Konzultácie, poradenstvo

Profesionálne colné služby

Konzultácie a poradenstvo

Našim klientom poskytujeme prvotné základné vstupnú konzultáciu bezplatne.

Konzultácie poskytujeme pri jednoduchých prípadoch aj širokej verejnosti bezplatne osobne, telefonicky aj mailom.

Každá konzultácia predpokladá poskytnutie úplných a komplexných informácií a podkladov od klienta. Odporúčame, aby ste mali pripravenú dokumentáciu k prípadu a pravdivo odpovedali na naše otázky, tak, aby bolo možné správne posúdiť všetky aspekty Vášho dotazu.

Máte pochybnosti o správnosti Vášho postupe? Došlo k porušeniu Vašich práv? Píšte, volajte!
Kontaktujte nás TU:

Sme na Vašej strane a obhajujeme Vaše oprávnené záujmy a nároky.