Termíny školenia

Správne informácie tvorí základ Vášho úspechu

AKTUÁLNE ODBORNÉ ŠKOLENIA 2021


                                                             Január 2021

04.01.2021 Prefenenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode                                  125,00€

05.01.2021 BREXIT & Colné postupy - dopad na podnikateľskú sféru                               125,00 €


06.01.2021 Colná problematika nie len pre logistiku                                                           125,00 €


007.01.2021 INTRASTAT SK 2021 - viac než len štatistika                                                   125,00 €

11.01.2021 INCOTERMS 2020 - Medzinárodné obchodné doložky                                    125,00 €

12.01.2021 TARIC -Colnotarifné zatriedenie tovaru, postup, príklady, návody                    125,00 €

13.01.2021 Prefenenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode                                   125,00€

14.01.2021 BREXIT & Colné postupy - dopad na podnikateľskú sféru                                125,00 €


18.01.2021 Prefenenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode                                   125,00€

19.01.2021 INTRASTAT SK 2021 - viac než len štatistika                                                     125,00 €

20.01.2021 INCOTERMS 2020 - Medzinárodné obchodné doložky                                   125,00 €

21.01.2021 TARIC -Colnotarifné zatriedenie tovaru, postup, príklady, návody                     125,00 €

25.01.2021 Prefenenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode                                   125,00€

26.01.2021 BREXIT & Colné postupy - dopad na podnikateľskú sféru                                125,00 €


27.01.2021 Prefenenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode                                    125,00€

28.01.2021 INTRASTAT SK 2021 - viac než len štatistika                                                     125,00 €