Obchodní podmínky

Správné informace tvoří základ Vašeho úspěchu

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ (OPPV)

Platné od 1.1.2019

1. Závazná přihláška = závazná objednávka:

vyplněním a odesláním ON LINE přihlašovacího formuláře se závazně přihlašujete a potvrzujete účast na příslušnou vzdělávací aktivitu v uvedeném termínu a místě konání. Odesláním přihlášky akceptujete znění těchto OPPV, které jsou veřejně dostupné na fiermní webové stránce (Obchodní podmínky pro vzdělávání) ve všech bodech bez výhrady.

2. Souhlas k zasílání informací: současně s odesláním řádně vyplněné ON LINE přihlášky udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem a zasíláním informací.

3. Platební podmínky: po doručení řádně vyplněné ON LINE přihlášky Vám pošleme elektronicky zálohovou fakturu. Platbu proveďte na určený účet pod přiděleným variabilním symbolem. Platby bez vystavení zálohové faktury nepřijímáme! Zúčtovací fakturu Vám vystavíme v souladu s platnou legislativou a to nejpozději do 15 dnů od data dodání.

4. Způsob platby: bezhotovostně, platby v hotovosti umožňujeme jen výjimečně po předchozí vzájemné dohodě.

5. Termín splatnosti: 14 dní, jiná splatnost pouze po předchozí vzájemné dohodě, platba musí být připsána na náš účet nejpozději v den řízení, jinak trváme na prokázání odeslání platby zasláním kopie převodního příkazu.

6. Daňový doklad: zúčtovací fakturu Vám zašleme elektronicky po skončení vzdělávací aktivity, na vyžádání poštou nejpozději do 15 dnů od zdanitelného plnění v souladu s platnou legislativou (viz bod 3 OPPV).

7. Organizační pokyny: místo konání a organizační pokyny zasíláme předem řádně přihlášeným účastníkům na příslušnou vzdělávací aktivitu (kteří nám doručili řádně a zcela vyplněnou ON LINE přihlášku) na e-mail uvedený v přihlášce. Z tohoto důvodu doporučujeme uvádět kontaktní údaje přímo na účastníky, které přihlašujete.

8. Forma vzdělávání, vzdělávání realizujeme jako: VŠEOBECNÉ přístupné předem přihlášeným účastníkům na vyhlášené termíny, nebo INTERNÍ přímo u klienta ve firmě, v dohodnutém termínu, nebo INDIVIDUÁLNĚ pro jednotlivce a malé skupiny, v dohodnutém místě a termínu.

9. Cenová nabídka: při interní a individuální formě klientovi pošleme na mail uvedený v poptávce ASAP. Vyberte si z nabídky odpovídající téma, vyplňte formulář pro vyžádání cenové nabídky na našem webu. V případě nejasností či potřeby vysvětlení nás kontaktujte telefonicky, rádi Vám posyktneme potřebné vysvětlení, konzultaci či doporučíme odpovídající téma dle vyhodnocení Vámi zadaných vstupních údajů.

10. Účastnický poplatek / cena: účastnický poplatek při všeobecné formě zahrnuje studijní materiály v elektronické formě na nosiči dat, oběd (výběr z denního menu), občerstvení (káva, čaj, minerálka, sladké/slané pečivo), osvědčení o absolvování a ostatní náklady pro organizační zabezpečení vzdělávací aktivity. Ceny zveřejněné na web stránce jsou uváděny bez DPH.

11. Odborní lektoři: jsou zkušení celní specialisté a experti, působící v oboru s dlouholetou praxí.

12. Počet účastníků: vzdělávací aktivity probíhají obvykle ve skupinách Max. 6-12 osob, výjimečně Max. do 15 osob. Při vyšším poště účastníků termíny opakujeme, případně se řeší interní formou po dohodě s klientem. Pro menší skupiny nebo jednotlivce je zajímavá individuální forma vzdělávání za výhodných podmínek, kterou doporučujeme využít.

13. Organizační změny: vyhrazujeme si právo na změnu termínů v případě výskytu nutnosti provedení organizačních změn, které přihlášeným účastníkům sdělíme před termínem konání na kontaktní e-mail nebo telefon uvedený v ON LINE přihlašovacím formuláři. Z tohoto důvodu při vyplnění ON LINE přihlašovacího formuláře uveďte nutně vždy Váš kontaktní email a současně kontaktní telefon na účastníky nebo Váš HR útvar (neuvádějte souborné číslo automatické telefonní ústředny apod.!)

14. Zrušení účasti: při zrušení účasti přihlášené osoby objednatel zajistí náhradníka, jehož účast předem oznámí před konáním. 1

5. Storno přihlášky: v den uzávěrky vzdělávací aktivity účtujeme 50 % poplatek z účastnického poplatku vztahujícího se k příslušné vzdělávací aktivitě. V případě neúčasti bez předchozí omluvy / po termínu uzávěrky účastnické poplatky nevracíme.

16. Vrácení poplatku: účastnický poplatek vrátíme v případě přeložení termínu konání na jiný termín nebo bude-li termín konání zrušen bez určení náhradního termínu.

17. Termín uzávěrky: 1 den před konáním vzdělávací aktivity. Přihlásíte-li se na vybranou vzdělávací aktivitu těsně před termínem konání, nemusí být volná kapacita, tehdy Vám nabídneme náhradní termín, případně INDIVIDUÁLNÍ / INTERNÍ formu vzdělávání. 18. INTERNÍ / INDIVIDUÁLNÍ FORMA: za účast přihlášených osob odpovídá objednatel, předmětem fakturace bude počet osob na vzdělávací aktivitu přihlášených, kromě uvedených výše případů neúčasti