Školení INTRASTAT 2022

     INTRASTAT 2022 - Více než  statistika


Cíl školení:

  1. Objasnit všem účastníkům správné postupy při vykazování údajů v hlášeních INTRASTAT ppři přijetí a odeslání;
  2. Jak správně sestavit hlášení při přijetí a odeslání; jak správně zatřídit zboží;
  3. Jak vykázat specifické případy; vliv zákona o DPH na vykazování údajů;
  4. Elektronický přenos dat.

Upozorníme na možné rizika a chyby, kterých se firmy obvykle dopouští.

Cílová skupina:

Obchodníci, pracovníci nákupu, prodeje, finanční oddělení, účetní, celích deklarantů, pracovníci logistiky, kteří komunikují s celními orgány při plnění povinností ve smyslu platné legislativy pro oblast vykazování statistiky obchodování se zbožím mezi členskými státy EU.

1. část: Úvod do INTRASTATU

1. Platné právní normy EU/ČR, vysvětlení pojmů a rozdílů

2. Právní základ - nařízení EU, právní předpisy ČR, celní předpisy, TAIRC, zákon o DPH

3. Účel a fungování systému statistického zjišťování, celní unie a jednotného trhu EU

4. Kdy vzniká a zaniká zpravodajská povinnost, prahy osvobození / transakce

5. Povinnost a způsob podávání hlášení při přijetí a odeslání

6. Předmět hlášení a vyjímky z INTRASTATU, jak poznat kdy podat hlášení a kdy ne

7. Jak zboží správně zařadit podle kombinované nomenklatury 2022 - praktické návody a    

   postupy


2. část: Praktické řešení INTRASTATU


1. Jak správně vyplnit hlášení při přijetí a odeslání

2. Kdy podat opravné a kdy nulové hlášení

3. Průběh trojstranného obchodu, nepřímý dovoz a vývoz - následné dodání do jiného      

    členského státu

4. Jak vykazovar dobropisy a kdy opravy hlášení - instrukce pro podání hlášení

5. Vykazování zušlěchtění a placené opravy, přemístění zboží (např. konsignační sklady)

6. Vykazovaní software, odpadu, rozložených zásilek

7. Možnosti kumulace údajů v hlášeních, jednoduchá kumulace a prahy transakcí

8. SIMSTAT - připravované zjednodušení statistického vykazování informativně

9. Diskuse, otázky a odpovědi i po skončení školení

Vzdělávání využívá praktické příklady, brainstorming, zpětnou vazbu. Účastníci mohou prezentovat vlastní podněty a formou diskuse pod vedením lektora se formují výstupy pro účastníky. Lektor zodpoví poptávky účastníků. Po skončení vzdělávání mohou účastníci konzultovat s lektorem problémy z aplikační praxe osobně, telefonicky, mailem. Využijte našich více než dvacetiletých zkušeností z oblasti profesního odborného vzdělávání dospělých se zkušenými lektory a odborníky z aplikační praxe. Nabízíme možnost realizace INTERNĚ u Vás bez cestování. Lektoři přijdou, vyškolí pracovníky. V případě zájmu nás kontaktujte. Připravíme řešení pro Vás na míru co se týče obsahu, místa konání i termínů. Naše výhoda oproti konkurenci je individuální přístup a řešení dle požadavků klienta na míru.

V cene jsou zahrnuty: studijní materiály, občerstvení, oběd, osvědčení o abslovování.

Termíny konání ZDE anebo INTERNE u klienta po dohodě

Časový harmonogram: začátek v 9.00, prředpokldáané ukončení do 15:00, přestávka na oběd, rozsah individuálně

Místo a čas konání: podle platné nabídky na webu nebo INTERNĚ u klienta po dohodě

Cena: podle platné nabídky na webu

Kontaktní osoba: David Lopaur - jednatel a celní specialista

Telefon: +421 948 889 766

E-mail: lopaur@1customsagency.eu

Prihláste sa vyplnením a odoslaním ON LINE formulára na úvodnej stránke nášho firemného webu. Ďakujeme

https://www.1customsagency.eu/

Vaše otázky posílejte mailem na: lopaur@1customsagency.eu