Ochrana osobních údajů

Profesionální celní služby

Ochrana osobních údajů


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám ve smyslu Čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně jednotlivců při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, poskytujeme následující informace.

KDO JE PROVOZOVATEL

Provozovatelem, který určil účel a prostředky zpracování vašich osobních údajů, je společnost 1. Customs Agency sro, Starohájska 1, 917 01 Trnava, IČO: 52098010, DIČ: 2120896657, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Tr4, . Můžete se na nás obrátit telefonicky na čísle +421 948 889 766, písemně na adrese Starohájska 1, 917 01 Trnava, nebo e-mailem na lopaur@1customsagency.eu

OBLAST OSOBNÍCH DAT

Rozsah osobních údajů, které zpracováváme, minimalizujeme tak, aby postačovaly na kvalitní plnění služeb, které od nás očekáváte, abychom splnili zákonné povinnosti a abychom chránili naše oprávněné zájmy. Zpracováváme osobní údaje našich klientů, jakož i osobní údaje našich potenciálních klientů, kteří nám k tomu dali souhlas. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: Základní údaje, kterými jsou vaše jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození a věk, případně IČO, jste-li podnikatel - fyzická osoba. Kontaktní údaje, kterými jsou Váš e-mail, telefonní číslo nebo kontaktní adresa. Informace o službách, které jste si zakoupili nebo zvažujete jejich nákup. Informace o využívání našeho informačního newsletteru a podobně. Záznamy e-mailové komunikace, případně jinou komunikaci s Vámi v elektronické nebo písemné podobě. Transakční údaje, zejména informace o Vašich platbách .

ÚČELY SPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro potřebu dodání našich služeb. Tato činnost zahrnuje především příjem a zpracování objednávek a přihlášek, vystavování faktur a daňových dokladů, evidenci plateb a pod. Pro řádné splnění všech zákonných povinností zpracováváme osobní údaje i pro účely vedení účetnictví, spisové či plnění jiných zákonných povinností. V některých případech je třeba osobní údaje zpracovat i pro účely soudních sporů a mimosoudního vymáhání pohledávek. Vaše osobní údaje zpracováváme také pro informování o našich službách v rámci přímého marketingu.

PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem v případech, kdy: Je zpracování osobních údajů nezbytné pro výkon smlouvy a Vy jste stranou nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy. Nebo je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné v rámci našeho oprávněného zájmu, které sledujeme a jím je především nabídka a prodej služeb našim klientům. Nebo jste nám udělili Váš souhlas k jednomu nebo více účelům. Ty mohou zahrnovat zejména činnosti související s nabídkou služeb nebo zpracování s cílem přizpůsobit nabídku Vašim očekáváním.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

Osobní údaje mohou být při zpracování poskytnuty následujícím kategoriím příjemců: Advokátní a právní kanceláře.

Znalci a soudní znalci.

Soudy a orgány činné v trestním řízení.

Účetní kanceláře, auditoři a daňoví poradci.


DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

V případě souhlasu dotyčné osoby, budeme Vaše údaje zpracovávat do doby, než svůj souhlas neodvoláte, nejvýše však 36 měsíců od jeho udělení. V případě oprávněného zájmu, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, nebudete-li zpracování namítat, po dobu která je odůvodněna vzhledem k zakoupené službě, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat související služby. V případě plnění smlouvy budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou trvá smluvní vztah. V případě plnění zákonné povinnosti, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, kterou nám ukládá zákon. V případě zákona o účetnictví, zákona o DPH a pod. může být lhůta 10 let.

VAŠE PRÁVA JAKO DOTČENÝCHCH OSOB

Při zpracovávání Vašich osobních údajů jsme připraveni vykonávat Vaše práva. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo vědět, k jakému účelu jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů, jaká je doba zpracování. Máte právo na opravu, pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnily, kontaktuje nás, opravíme je. Máte právo na vymazání osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo zpracovávané nezákonně. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Máte právo na omezení zpracování, pokud si přejete, budeme údaje zpracovávat jen na nejnutnější zákonné důvody nebo vůbec. Máte právo namítat automatizované individuální rozhodování, pokud zjistíte nebo si myslíte, že toto zpracování je nezákonné nebo v rozporu s vašimi právy. Máte právo na přenosnost údajů, pokud si přejete přenést je k jinému provozovateli,